กบข. เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG 100% มุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG 100% มุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก กบข. ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. กล่าวว่า กบข. มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.28 ล้านล้านบาท โดยปัจจุบันมีการลงทุนในหุ้น ESG ในสัดส่วน 90% ...
TOP STORIES