ลอยกระทง อย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งกับกับวันเพ็ญเดือน 12 น้ำนองเต็มตลิ่ง เข้าสู่เทศกาลลอยกระทง ตามความเชื่อเรื่องการขอบคุณพระแม่คงคาอันเป็นตัวแทนของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เราได้อุปโภคบริโภคด้วยดีเสมอมา แต่หากจะเป็นการขอบคุณสายน้ำจริงๆ เราเองก็ควรจะต้องหันมาทบทวนการเลือกกระทงและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าการลอยกระทงยิ่งเป็นการเพิ่มมลภาวะเป็นพิษให้กับน้ำมากขึ้นอีก ซึ่งข้อมูลจากนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กทม.เก็บกระทงได้จำนวน 825,614 ใบ เป็นกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ 754,587 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.4 กระทงโฟม 71,027 คิดเป็นร้อยละ ...
Bitesize