Smart farming ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่

Smart farming ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ ในโลกทุกวันนี้ เทคโนโลยีและรบบดิจิทัลได้เขามามีบทบาทในทุกอณูของชีวิตผู้คน ทั้งในภาคการศึกษา สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม รวมถึงในภาคเกษตรกรรม ก็ได้มีแนวคิดใหม่เพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรที่เรียกกันว่า Smart Farming โดยมีจุดเริ่มต้นที่คนรุ่นใหม่ได้ผันตัวเองกลับไปเป็นเกษตรกรยุคใหม่(Smart Farmer)ที่บ้านเกิดของตนเอง และมีความสนใจในการทำเกษตรกรรมแบบไฮเทค ใช้เทคโนโลยีเข้าไปเปลี่ยนวิธีการและวิถีชีวิตแบบเดิมๆ  “smart farming” แท้จริงแล้วคืออะไร ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือไม่ เราไปเรียนรู้จักเทคโนโลยีนี้ด้วยกัน Smart Farming  ...
Bitesize