ขยะล้นโลก เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย

ขยะล้นโลก เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ในช่วงหลายปีให้หลังมานี้ ปัญหาธรรมชาติได้เดินทางมาสู่จุดวิกฤต และยังคงมีแนวโน้มที่จะแย่ลงเรื่อย ๆ ปัจจัยหลัก ๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มาพร้อมกับความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทำลายและใช้ไปจนจะหมดแล้ว ปัญหาสำคัญที่ตามมาแบบมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ “ขยะล้นโลก” เมื่อเกิดการใช้มาก ขยะก็มาก แต่ระบบการจัดการ ทำลาย กลับสวนทางกัน จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า จริงหรือไม่ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ขยะก็จะล้นโลก? ...
TOP STORIES