‘Balena’ รองเท้าแตะฉบับสายแฟรักษ์โลก ย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน

Balena รองเท้าแตะที่ทำจากวัสดุ BioCir สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักหมักคืนสู่ธรรมชาติ เพียง 6 เดือน ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นยั่งยืน บาเลนา (Balena) สตาร์ตอัปด้านวัสดุศาสตร์ ในเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล และเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พัฒนา “ไบโอเซอร์ (BioCir)” วัสดุที่ขึ้นรูปได้ดี และสามารถย่อยสลายได้ จึงนำมาต่อยอดเป็น รองเท้าแตะ “ไบโอเซอร์ สไลด์ (BioCir Slide)” ...
Bitesize
textile recycling
Bitesize

Textile Recycling เทรนด์ใหม่ของวงการแฟชั่นในอนาคต

ความรู้จักกับ Textile Recycling ให้มากขึ้น และตอบคำถามว่าเพราะเหตุใด เข้ามาเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการแฟชั่นในอนาคต กระบวนการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงราว 1.7 พันล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8-10% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก ซึ่งมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางทะเลรวมกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประเทศที่มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียพึ่งพาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก กับการเติบโตของ Fast Fashion หรือเสื้อผ้าตามกระแสนิยมที่มีราคาถูกด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ทำให้สามารถผลิตในปริมาณที่มากและรวดเร็ว ซึ่งส่งให้มลพิษที่ปลดปล่อยจากการผลิตเสื้อผ้ามากขึ้นตามไปด้วย โดยจากงานวิจัยของ Quantis ...