ขยะในประเทศไทย มีอะไรบ้าง

ในประเทศไทย, ขยะที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะ ได้แก่: ขยะทั่วไป: เช่น ขยะจากบ้านเรือน ซึ่งประกอบด้วยเศษอาหาร, กระดาษ, พลาสติก, แก้ว, โลหะ, ฯลฯ ขยะอิเล็กทรอนิกส์: ขยะประเภทนี้มาจากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แอร์, เครื่องซักผ้า, และอื่น ๆ ขยะอันตราย: เช่น ...
Life