คนรุ่นใหม่รักษ์โลก Gen Z ไม่สนใจแบรนด์ แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

“กลุ่มคนรุ่นใหม่” หรือ “คน Gen Z” เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญกับนักการตลาดมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มคน Gen Z กำลังเติบโตและแทนที่สัดส่วนของจำนวนประชากรผู้ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีจำนวนถึง 165 ล้านคน หรือคิดเป็น 30% ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคภายในปี 2573 รวมถึงมีกำลังซื้อที่น่าสนใจ ทำให้หลายธุรกิจอยากจะเข้าถึงและดึงคน Gen Z มาเป็นกลุ่มลูกค้า ไม่เว้นแม้แต่ตลาดรถยนต์ ...
Life