พลังงาน ชีวมวล มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง

พลังงาน ชีวมวล มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆ คนก็คงจะใส่ใจในเรื่องของพลังงานไม่มากก็น้อย เพราะพลังงานของโลกใบนี้มีแต่จะลดลงไปทุกวันๆ หากไม่ช่วยกันแก้ไขแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะแบกรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี การใช้พลังงานชีวมวลได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมและตอบโจทย์อย่างมากสำหรับหลายๆ คน โดยอยากให้ ทุกคน รู้ว่าประโยชน์พลังงานชีวภาพ ชีวมวลเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลย มาดูข้อมูลดีๆ ไปพร้อมๆ กัน พลังงาน ชีวมวล ชีวภาพ คืออะไร ต้องบอกเลยว่ามนุษย์ได้นำเอาชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานตั้งแต่สมัยเก่าก่อน ...
Life