เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 7 ข้อ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานยางพาราต้องปฏิบัติ

เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 7 ข้อ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานยางพาราต้องปฏิบัติ ช่วงเดือน ก.พ. 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าได้ทบทวนแนวทางการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการยางพาราก่อความเดือดร้อนต่อชุมชน โดยที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบร้องเรียนเข้ามามากว่า ได้รับผลกระทบจากกิจการยางพาราเช่น การทำยางแผ่นจากน้ำยางธรรมชาติ การตัดแผ่นยาง ทำยางแผ่นรมควัน การแปรรูปยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียและปัญหากลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค อีกทั้งปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำซาก หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ...
TOP STORIES