ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

“นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คว้าตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยคะแนนเสียงชนะขาดทุกเขต พร้อมผลักดันนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเมือง, เพิ่มพื้นที่สีเขียว, การจัดการขยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรุงเทพฯ” โดยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ประกาศนโยบายที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครถึง 214 นโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกทม.  โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ เรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ว่าฯ ...
Leader's Vision