พลังงานความร้อนใต้พิภพคืออะไร

“พลังงานความร้อนใต้พิภพ” หรือ “Geothermal energy” ในภาษาอังกฤษ คือพลังงานที่ได้มาจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในโลก พลังงานนี้มักจะถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือการทำให้อากาศอุ่นในอาคาร ในโลกมีระบบขนาดใหญ่ที่สร้างความร้อนจากการสลายรังสีของหินแร่, การเคลื่อนไหวของเหลวในเปลือกโลก, และความร้อนที่เหลืออยู่จากการก่อตัวของโลก พลังงานความร้อนใต้พิภพนี้สามารถถูกสกัดเก็บโดยการเจาะลึกลงไปในโลกที่มีความร้อนสูงแล้วนำน้ำร้อนหรือไอน้ำที่ได้มาขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ทำให้พลังงานความร้อนใต้พิภพน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ มันเป็นแหล่งพลังงานที่ทำความสะอาดและยั่งยืน เพราะว่า มันไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะภูมิอากาศ และมีอยู่เกือบทุกที่ในโลก แม้ว่าจะต้องมีการลงทุนเริ่มต้นที่สูง แต่จะเป็นการคุ้มค่าในระยะยาว พลังงานความร้อนใต้พิภพมีข้อดีและข้อเสียดังนี้: ข้อดี: แหล่งพลังงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน: พลังงานความร้อนใต้พิภพไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือเวลาในวัน ...
Life
พลังงาน ทดแทน
Life

ถึงเวลาหรือยังที่โลก! ต้องเปลี่ยนมาใช้ พลังงานทดแทน

 พลังงานทดแทน ถึงเวลาหรือยังที่โลก! ต้องเปลี่ยน แหล่งพลังงานของโลก กำลังค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ ทุกวัน ไม่เร็วก็ช้า… พลังงานก็จะหมดไป หลายคนตระหนักถึงเรื่องนี้ดี รวมไปถึงองค์กรใหญ่ หรือบริษัทต่างๆ ก็เริ่มหันมาใส่ใจและพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้เป็น พลังงาน ทดแทน กันมากขึ้น เพราะทุกการใช้ชีวิต ก็เป็นเหมือนเราทุกคนได้ใช้พลังงานบนโลกตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ดังนั้น ถ้าหากไม่มี พลังงานทดแทน ก็อาจจะทำให้อนาคตไม่เหลือพลังงานบนโลกให้เราใช้อีกต่อไป ...