พลังงานทดแทนอะไร ที่มีต้นทุนถูกที่สุด

ต้นทุนของพลังงานทดแทนมักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ที่ตั้งของโครงการ, ขนาดของโครงการ, สภาพภูมิอากาศ, การรับสนับสนุนทางการเมือง, และเทคโนโลยีที่ใช้. ทว่า, ถ้าต้องเลือกพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทั้งสองแห่งนี้มีต้นทุนที่ต่ำและสามารถขยายระดับการผลิตได้ พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ในเวลานี้ ต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การลงทุนในการผลิตได้มากขึ้นและส่งผลให้ราคาของพลังงานลดลง พลังงานลม: การใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าก็มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจหากเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของพลังงานลมอาจสูงกว่าแต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายระยะยาว จะพบว่าพลังงานลมมีความคุ้มค่ามาก ซึ่งหมายความว่า เลือกพลังงานทดแทนใดขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพปัจจัยในท้องถิ่น. ...
Life