เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า Solar Cell

พลังงานไฟฟ้า Solar Cell : เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ เซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง นำมาใช้ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ พลังงานไฟฟ้า Solar Cell ทำมาจากอะไร โซลาร์เซลล์ ทำมาจาก ...
Innovation