คลื่นความร้อน Heat Wave ภัยร้ายเงียบส่งผลเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ

คลื่นความร้อน เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป ไปจนถึงฝั่งเอเชีย สร้างผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศต่าง ๆ อย่างมหาศาล โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากภาวะโลกร้อน ในแต่ละปี คลื่นความร้อนคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก แต่มักถูกมองข้ามหรือประเมินค่าต่ำเกินไป จึงเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ทั่วโลกจะต้องหันมาให้ความสนใจและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย พร้อมกับเตรียมตัวรับมือป้องกันอย่างเท่าทัน และมีประสิทธิภาพ คลื่นความร้อน ...
Life
TOP STORIES

หรือแอตแลนติสจมก้นสมุทร เพราะเป็นเหยื่อรายแรกของภาวะโลกร้อน?

Aquaman 2 เมื่อมนุษย์กำลังทำให้โลกร้อนขึ้น เดือดร้อนถึงชาวแอตแลนติส งั้น เป็นไปได้หรือไม่ ที่ตำนานมหานครแอตแลนติสของเพลโต จมลงสู่ก้นมหาสมุทรเพราะภาวะโลกร้อน? อาณาจักรแอตแลนติสมีอยู่จริงไหมไม่มีใครรู้ได้ แต่เรื่องราวของแอตแลนติสอาจเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาข้ามเวลาที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้ รึเปล่า? ภาพยนตร์อควาแมน 2 ได้ฉายเรื่องราวของการปกป้องมหาสมุทรจากวายร้ายที่พยายามเผาสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของโลกและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการพูดถึงเรื่องมลพิษที่มนุษย์กระทำต่อมหาสมุทร อันเป็นเรื่องที่ชาวแอตแลนติสไม่สามารถยอมรับได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียนคือ อาณาจักรแอตแลนติสอาจหายไปเพราะโลกร้อนรึเปล่านะ? แอตแลนติส อาณาจักรลับแลที่จมอยู่ก้นมหาสมุทร นครแอตแลนติส เป็นเรื่องเล่าของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณนามว่า เพลโต (Plato) ...
Life

กระแสน้ำเย็นหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตของแอนตาร์กติกาใกล้ล่มสลาย

ในแต่ละปีน้ำเย็นปริมาณ 250 ล้านล้านตันจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรใต้หรือมหาสมุทรแอนตาร์กติก (Antarctic Ocean) ทำให้เกิดการหมุนเวียนแทนที่ของมวลน้ำจากเบื้องล่างที่อุ่นกว่าสู่ด้านบน ซึ่งนำพาสารอาหารที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ขึ้นมาด้วย แต่ปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังเป็นภัยคุกคามต่อระบบหมุนเวียนตามธรรมชาตินี้ โดยผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าระบบหมุนเวียนน้ำแอนตาร์กติก (Antarctic overturning) กำลังเคลื่อนตัวช้าลงเรื่อย ๆ จนคาดว่าจะเหลือความเร็วเพียง 40% จากเดิม ภายใน 30 ปีข้างหน้า และระบบอาจหยุดทำงานจนถึงกับล่มสลายได้ในไม่ช้า รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับล่าสุด ...