‘Fast Fashion ช็อปล้างโลก’ นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องแฟชั่น วันที่ 3 ส.ค. – 3 ธ.ค. 66 ที่มิวเซียมสยาม

ปัญหาเรื่อง ‘ฟาสต์แฟชั่น’ ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนถกเถียงอยู่เสมอว่าเทรนด์เสื้อผ้าเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร จะต้องใช้เสื้อผ้าแบบไหนถึงจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีทางไหนบ้างที่จะช่วยให้เราสนุกกับการแต่งตัวแต่ก็ยังรักษ์โลกไปด้วยกันได้ เราจึงอยากชวนทุกคนไปเรียนรู้และทำความเข้าใจปัญหาฟาสต์แฟชั่นที่เกิดขึ้นกับ ‘Fast Fashion ช็อปล้างโลก’ นิทรรศการหมุนเวียนประจำปีที่ ‘มิวเซียมสยาม’ ที่จะชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยกันคิดและหาทางออกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับเทรนด์แฟชั่นที่มาเร็วไปไว แต่ทิ้งความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้บนโลก นิทรรศการ Fast Fashion ช็อปล้างโลก จะบอกเล่าเรื่องราวในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ผลกระทบของฟาสต์แฟชั่นที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจแฟชั่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานในการผลิต ...
Life