โละทิ้งรถเมล์บุโรทั้งหมด เป็น รถเมล์ EV ภายใน 7 ปี เป้าหมายลดฝุ่น PM2.5

เป็นเรื่องน่ายินดีมากหลังจากที่ประชุมประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2566 โหวตผ่านร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ พ.ศ. …หรือร่างกฎหมายรถเมล์อนาคต ในวาระ 2-3 ด้วยคะแนน 30:0 ผ่านฉลุย โดยร่างกฎหมายนี้เสนอโดย สก. พรรคก้าวไกล ซึ่งก่อนนี้ผ่านวาระที่ 1 เมื่อวันที่ ...
Life