‘Balena’ รองเท้าแตะฉบับสายแฟรักษ์โลก ย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน

Balena รองเท้าแตะที่ทำจากวัสดุ BioCir สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักหมักคืนสู่ธรรมชาติ เพียง 6 เดือน ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นยั่งยืน บาเลนา (Balena) สตาร์ตอัปด้านวัสดุศาสตร์ ในเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล และเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พัฒนา “ไบโอเซอร์ (BioCir)” วัสดุที่ขึ้นรูปได้ดี และสามารถย่อยสลายได้ จึงนำมาต่อยอดเป็น รองเท้าแตะ “ไบโอเซอร์ สไลด์ (BioCir Slide)” ...
Bitesize