22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ตระหนักถึงการกระทำที่ผลกระทบต่อธรรมชาติ

เพื่อให้ผู้คนบนโลกตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้มี “วันคุ้มครองโลก” ขึ้นมา ตรงกับทุกวันที่ 22 เมษายน 22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ...
Bitesize