รู้จักกับ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. Leader in ESG Investing

รู้จักกับ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. Leader in ESG Investing เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเธอผู้นี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. หรือชื่อตำแหน่งเต็มว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม เลขาธิการ กบ ข คนใหม่ ...
Leader's Vision