ทำความรู้จัก CP Innovation for Sustainability Center องค์กรแห่งนวัตกรรม

ทำความรู้จัก CP Innovation for Sustainability Center องค์กรแห่งนวัตกรรม กระแสความยั่งยืนจะไม่เป็นแค่เพียงกระแสอีกต่อไป เพราะตอนนี้โลกกำลังให้ความสนใจเรื่องของนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยค่ะ ที่ล่าสุดได้มีการเปิด CP Innovation for Sustainability Center หรือศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นี่คือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่แท้จริง ที่จะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจตลอด 100 ปี เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต ...
Innovation