น้ำดื่มรักษ์โลก ไร้ฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นที่รู้กันดีว่าขวดน้ำพลาสติกสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ฉลากพลาสติกที่ห่อหุ้มขวดอยู่นี่สิกลับกลายเป็นขยะไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอนนี้ได้มีขวดน้ำดื่มรักษ์โลกออกมาซึ่งไร้ฉลากแต่ยังคงข้อมูลทางการบริโภคครบด้วยการปั๊มลายนูนบนขวดน้ำแทนฉลากพลาสติก ปัจจุบันหลายบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการออกแบบขวดน้ำรักษ์โลก ซึ่งก็ได้มีการดีไซน์ขวดน้ำดื่มรักษ์โลก C2(ซีทรู) ที่นอกจากจะดีไซน์สวยล้ำแล้ว ยังไม่มีฉลากพลาสติก เหลือไว้เป็นขยะที่ต้องทำลายด้วยกระบวนการฝังกลบหรือเผา ทำให้น้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ไร้ฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ส่วนเรื่องรายละเอียดข้อมูลทางโภชนาการและส่วนผสมต่างๆ ตามกฎหมายที่เคยอยู่บนฉลากพลาสติกรวมถึงรายการบาร์โค้ดที่จะต้องใช้ในระบบพวกห้างต่างๆ น้ำดื่มรักษ์โลก ได้ดีไซน์มาไว้บนขวดด้วยวิธีการปั๊มนูน Emboss และนำบาร์โค้ด มาสกรีนลงบนฝาขวดนั่นเอง นอกจากนี้ลวดลายที่ดีไซน์บนขวดน้ำดื่มรักษ์โลกยังสื่อถึงเรื่องราวดีๆ ของการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เหล่าสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ...
Bitesize