อลังการ “Floriade Almere มหกรรมพืชสวนโลก “ เนเธอร์แลนด์

มหกรรมพืชสวนโลกที่เกิดขึ้นทุก 10 ปี สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ที่เนเธอร์แลนด์ ซึ่งวนมาอีกครั้งในปีนี้ โดยเนเธอร์แลนด์ได้เนรมิต พื้นในเมืองอัลเมียร์ จังหวัดเฟลโวลันด์ กว่า 375 ไร่ เมืองอัลเมียร์ เป็นพื้นที่ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล มีอายุไม่เกิน  40 ...
Bitesize