ถนนทุกสายมุ่ง “อาหารอนาคต” ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Taste Bud Lab ร่วมกับกลุ่ม FoodConnext จัดเสวนา Future Food Forum 2022 และเวิร์กช็อป Where is The Future of Future Food เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารอนาคตที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่กับประชาคมโลก เปิดประสบการณ์เมนูอาหารอนาคต (Future Food) สร้างสรรค์จากเชฟหนุ่ม ...
Bitesize