Apple เลือก 15 ธุรกิจชาวผิวสี สำหรับครั้งแรกของโครงการ Impact Accelerator

Apple เผยถึง 15 ธุรกิจของชาวผิวดำและผิวสีน้ำตาล ซึ่งทำงานด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดที่สุดล้ำหน้า ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการ Impact Accelerator ของบริษัท ที่สนับสนุนความเท่าเทียมและโอกาสในภาคส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Racial Equity and Justice Initiative ของ Apple โครงการนี้จะช่วยในการต่อสู้กับปราการของระบบที่เป็นอุปสรรคต่อโอกาส พร้อมกับช่วยในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจทั้ง ...
Bitesize