SCGP พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร คงความสดใหม่ และ เก็บกลิ่นอาหาร

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารตอบสนองไลฟ์สไตล์ ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เปิดตัว OptiBreath® นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเก็บรักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้ได้นานขึ้น และ Odor LockTM นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ สามารถเก็บกลิ่นอาหารและผลไม้ ขจัดปัญหาการเกิดไอน้ำเมื่อต้องแช่ไว้ในตู้เย็น ต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้ SCGP ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ...
Innovation
Bitesize

PTG จับมือ SCGP ตั้งจุดรับขยะไปรีไซเคิล

PTG ร่วมกับ SCGP ตั้งจุดรับกล่อง-ลังกระดาษและพลาสติก ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรีไซเคิลนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดวิกฤตขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน ปัจจุบันกล่อง ลังกระดาษ รวมทั้งขวดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งของผู้บริโภค ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นที่  ทำให้เกิดการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ให้ห่างไกลจากการสุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19  ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะกระดาษและพลาสติกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ...