สร้างสรรค์ธุรกิจบนแนวคิดแบบรักษ์โลก

วันนี้ The Sustain ขอนำเสนอโมเดลในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy แนวคิดการนำทรัพยากรที่ไปใช้แล้วกลับมาแปรรูป และนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อช่วยแก้ไขการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการขยายตัวของประชากรโลกรวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ นอกจากนี้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับ SMEs ด้วยเช่นกัน ลองมาดูแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ท่านสามารถนำไปเป็นไอเดียในการจัดการกับธุรกิจได้ ดังนี้ 1. Circular design : ออกแบบอย่างไรให้รักษ์โลก การมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ...
Bitesize
ถนนทุกสายมุ่ง"อาหารอนาคต"ตอบโจทย์ความยั่งยืน
Bitesize

ถนนทุกสายมุ่ง “อาหารอนาคต” ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Taste Bud Lab ร่วมกับกลุ่ม FoodConnext จัดเสวนา Future Food Forum 2022 และเวิร์กช็อป Where is The Future of Future Food เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารอนาคตที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่กับประชาคมโลก เปิดประสบการณ์เมนูอาหารอนาคต (Future Food) สร้างสรรค์จากเชฟหนุ่ม ...