SDGs หรือ Sustainable Development Goals มีความสำคัญอย่างไร

Sustainable Development Goals สำคัญยังไง : ถ้าลองหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืน เราจะพบคีย์เวิร์ดหลักๆ ได้แก่ Sustainable Development Goals: SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือไม่ก็ ESG (Environmental, Social and Governance) หรือกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และ ...
Leader's Vision