TGEIS คืออะไร

TGEIS คืออะไร สถานการณ์ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินและรุนแรงขึ้นทุกวัน นั่นเป็นเพราะสาเหตุจากปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มีต้นเหตุมาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเอง แน่นอนว่าหลายหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งเมื่อปี 2561 ก็จะผุดระบบ TGEIS หรือระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความระบบนี้ยังใหม่ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนักว่า TGEIS คืออะไร เรารวบรวมข้อมูลมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ ทำความรู้จัก TGEIS TGEIS หรือ Thailand ...
Innovation