The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร

เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) โครงการที่ให้การสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัปและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัปที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายและต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SecondMuse และ The Circulate Initiative โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยรวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายปี ...
Life
NOSTRA LOGISTICS ส่ง Waste Management System ตัวช่วยจัดการขยะครบวงจร ชูเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งขยะ หนุนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Bitesize

NOSTRA LOGISTICS ส่ง Waste Management System ตัวช่วยจัดการขยะครบวงจร ชูเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งขยะ หนุนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นอสตร้า โลจิสติกส์ (NOSTRA LOGISTICS) เผยผลสำรวจจากกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึง 15% จากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดเสนอเทคโนโลยีการจัดการกับขยะแบบอัจฉริยะ ผ่าน NOSTRA LOGISTICS Platform สุดยอดแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการการขนส่ง ที่จัดการรถกับสินค้าและเส้นทางจัดส่ง พร้อมติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ แนะใช้ Route Optimization ที่เป็นจุดเด่นของระบบ ช่วยจัดการกับรถเก็บขยะมูลฝอย (Waste Management System) ใช้วางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรรถ ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินรถเก็บขยะ กำหนดจุดรวบรวมขยะ คำนวณเส้นทาง และเขตพื้นที่ เพื่อเดินรถเก็บขยะตามจุดต่าง ...
The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร (2)
Life

The Incubation Network ช่วยสตาร์ทอัปแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร

เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) โครงการที่ให้การสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ร่วมมือกับ 3 องค์กรชั้นนำด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัปและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัปที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถจำหน่ายและต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก The Incubation Network เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SecondMuse และ The Circulate Initiative โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยรวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายปี ...