น้ำดื่มแบบบรรจุกระป๋อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

น้ำดื่มแบบบรรจุกระป๋อง เทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับการใช้และสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการคืนสภาพและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับส่วนประกอบในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยไม่มีของเสีย เนื่องจากกระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนำมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะได้อีกครั้ง โดยยังมีคุณสมบัติ และคุณภาพตามเดิม รวมถึงใช้พลังงานในกระบวนการรีไซเคิลต่ำกว่าการใช้ทรัพยากรใหม่ถึง 95% ล่าสุด คริสตัล เปิดตัว ‘คริสตัล แคน’  น้ำดื่มบรรจุกระป๋องมีขนาด 325 มิลลิลิตร มีลวดลายบนกระป๋องทั้งหมด 4 แบบ โดยมีชื่อคอลเลกชั่นว่า ...
Bitesize