Banpu Next ส่งแพ็กเกจโซลาร์เพื่อธุรกิจขนาดกลาง ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุค 2021 ลดค่าไฟถึง 60 เปอร์เซ็นต์

‘บ้านปู เน็กซ์’ รุกตลาดกิจการขนาดกลาง ช่วยผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ 2021 ส่งแพ็กเกจติดตั้ง ‘โซลูชันฉลาดผลิต’ หรือโซลาร์รูฟท็อป เพิ่มผลประโยชน์ใหม่ คุ้มค่ายิ่งขึ้น  เพิ่มกำไรให้กิจการ ลดค่าไฟในระยะยาว ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน ‘สมาร์ท แพ็กเกจ’ (Smart Package) ยิ่งติดตั้งมาก ยิ่งคุ้มค่ามาก ใช้ไฟจากระบบโซลาร์ทันที  สามารถลดค่าไฟฟ้าถึง 60%* หรือกว่า 2 ล้านบาทต่อปี* มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลทุกขั้นตอน ...
Bitesize