ผ้าอนามัยทางเลือกใหม่ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

Ira Concept เป็นผ้าอนามัยรักษ์โลก สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้เวลาเพียง 12 เดือน ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละชั้นของผ้าอนามัยประกอบไปด้วยเยื่อไม้ไผ่และข้าวโพด เยื่อไม้ และพลาสติกชีวภาพ ทั้งยังไม่ใส่สาร SAP ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำกลายเป็นเจล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลาย ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงไม่เห็นปริมาณของประจำเดือนที่แท้จริงทำให้ไม่เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยเท่าที่ควร ประจำเดือนที่ค้างนานและหมักหมมเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรีย และอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อบนผิวหนัง ในช่องคลอด หรือในทางเดินปัสสาวะได้ ลดการเสียดสี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง แพ็คเกจของผ้าอนามัยใช้พลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากพืช ...
Bitesize