ดีลอยท์เปิดตัวโปรแกรมเรียนรู้สภาพภูมิอากาศ ให้บุคลากรทั่วองค์กรมีส่วนช่วยโลก

ดีลอยท์ทยอยเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรภายในองค์กรกว่า 330,000 คนทั่วโลกเป็นครั้งแรก โดยเริ่มใช้พร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานของดีลอยท์ ในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต่างกำลังเผชิญ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับดีลอยท์ได้ริเริ่มนำโปรแกรมเช่นนี้มาตอกย้ำถึงข้อเท็จจริงที่กำลังประสบ และช่วยผลักดันให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ กล้าที่จะแก้วิกฤตได้อย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ไม่ว่าจะจากที่บ้าน ที่ทำงาน รวมถึงเมื่อต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังปะทุอยู่นั้น โลกต้องการระบบนิเวศแห่งการลงมือทำและการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน อันรวมไปถึงชุมชนธุรกิจและเหล่าพนักงาน ...
Bitesize