“ใน 1 วินาที มีขยะแฟชั่นกว่า 8 หมื่นล้านชิ้นกำลังถูกนำไปทิ้ง มีสารเคมีและ Microplastic หลุดรอดสู่มหาสมุทรเทียบเท่าขวดพลาสติก 5 หมื่นล้านขวด”

“ใน 1 วินาที มีขยะแฟชั่นกว่า 8 หมื่นล้านชิ้นกำลังถูกนำไปทิ้ง มีสารเคมีและ Microplastic หลุดรอดสู่มหาสมุทรเทียบเท่าขวดพลาสติก 5 หมื่นล้านขวด”  ขั้นตอนผลิตเสื้อผ้าทำร้ายสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 2 ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำปริมาณมหาศาล สารเคมี การเผาหรือฝังกลบขยะแฟชั่น และอีกมากมาย แต่ปัจจุบัน แบรนด์แฟชั่นระดับโลกต่างพยายามช่วยกันลดผลกระทบ ด้วยการหันมาใช้เส้นด้ายรีไซเคิล 100% ผลิตเสื้อผ้า ...
Latest Video