Formula E การแข่งขันแห่งพลังงานสะอาด

Formula E การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ UN Environment Program (UNEP) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้า และการเข้าใกล้อนาคตของยานพาหนะที่ยั่งยืนอีกก้าวหนึ่ง เชื่อกันว่าหนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการคมนาคมขนส่ง และเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยของโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ แม้จะผ่านมาหลายปี แต่รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดรถยนต์โดยรวม อย่างไรก็ตาม ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความใส่ใจที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลและผู้ผลิตรถยนต์ ...
Bitesize