โรงงานพลาสติกชีวภาพครบวงจรแห่งใหม่ในไทย กับเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก

บริษัท GC International Corporation บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน (GC) และ บริษัท Cargill Incorporated (Cargill) ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท NatureWorks LLC (NatureWorks) ประกาศเดินหน้าสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแห่งใหม่ในประเทศไทย ...
Bitesize