สะท้อนชีวิต จากความรุนแรงสู่แสงแห่งวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนสากล

Christian Achaleke นักรณรงค์เพื่อสันติภาพเยาวชนจากแคเมอรูนที่หันหลังให้กับความรุนแรงในบ้านเกิดและเป็นนักกิจกรรมเยาวชน ได้บอกกับองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ก่อนวันเยาวชนสากล (International Youth Day) ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีว่าเขากำลังช่วยเหลือคนหนุ่มสาวคนอื่นๆ ให้ปฏิเสธความขัดแย้ง และมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความสงบสุขในประเทศได้อย่างไร การตัดสินใจในการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของเขาได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว เขาเติบโตขึ้นมาในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เขาสูญเสียเพื่อน คนรู้จัก และบางคนก็ถูกจำคุก โดยเขาได้เริ่มเป็นอาสาสมัครในปี 2550 ...
Life