IVL ร่วม KU เดินหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จับมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร สานต่อจากการสนับสนุนถังแยกขยะและการพัฒนา KU Green Application ในปีที่ผ่านมา ...
Leader's Vision
อาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส
Leader's Vision

IVL กับผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม พร้อมขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์สู่ความอย่างยั่งยืน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยมี Core EDITDA เท่ากับ 477 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจในหลายประเทศฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจของไอวีแอล บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในครึ่งหลังของปี 2564 ...