ลอรีอัล เปิดตัวเครื่องสำอางแบรนด์แรกที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลด้วยเอนไซม์

ลอรีอัลเปิดตัวเครื่องสำอางแบรนด์แรกที่ใช้ขวดรีไซเคิลด้วยเอนไซม์ ตั้งเป้าใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 100% ที่สามารถรีฟิลได้ ใช้ซ้ำได้ และย่อยสลายได้ ลอรีอัล กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จในการร่วมผลิตขวดเครื่องสำอางจากพลาสติกรีไซเคิลขวดแรก จากเทคโนโลยีเอนไซม์ของ Carbios พร้อมตั้งเป้าหมายผลิตขวดด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ในปี 2025 โดยแบรนด์ไบโอเธิร์มเป็นแบรนด์แรกของลอรีอัล กรุ๊ป ที่จะใช้นวัตกรรมขวดบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตนี้ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการรีไซเคิลพลาสติก PET ที่พัฒนาขึ้นโดย Carbios จะนำไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทำจากวัสดุที่ได้มาจากการรีไซเคิล ...
Innovation