‘Made to Last’ การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนจาก Mulberry สู่การเป็นผู้นำแบรนด์แฟชั่นและเครื่องหนังรักษ์โลก

  จากกระแสการเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เกิดเกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้บรรดาแฟชั่นเฮาส์ชั้นนำพากันตั้งคำถามกับตัวเองถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสิ่งแวดล้อมของโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอเป็นธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นของบรรยากาศราว 10% ต่อปี ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้อาจจะมองว่าสินค้าราคาหลักหมื่นหลักแสนจะมีค่าอะไรไปมากกว่าเป็นหนึ่งในตัวการทำร้ายโลกที่มาพร้อมกับค่าตัวอันสูงลิ่ว … Mulberry จึงออกถ้อยแถลง ‘Made to Last’ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี เพื่อเผยถึงความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจไปสู่โมเดลการคืนสภาพและการหมุนเวียน โดยจะครอบคลุมขั้นตอนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ในฟาร์มไปจนถึงมือผู้บริโภคภายในปีค.ศ. 2030 จากผลการศึกษาในช่วงปีค.ศ. 2001 – ...
Life