QR Code เมนูอาหาร ลดการสัมผัส เพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูล และแรงงาน

การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้เกิดการใช้รหัส QR อย่างแพร่หลาย แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมร้านอาหารมองว่าเทคโนโลยีนี้จะคงอยู่ต่อไปอีกนานหลังจากวิกฤตนี้สิ้นสุดลง QR Code คิดค้นโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นในปี 1994 เพื่อติดตามชิ้นส่วนรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วและเข้าสู่กระแสหลักหลายปีต่อมา เนื่องจากสมาร์ทโฟนที่มีกล้องเข้ามาแทนที่ สำหรับสถานการณ์เวลานี้ยิ่งทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นสองเท่า ในสหรัฐฯ เอง รหัส QR ก็กลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปในบาร์และร้านอาหารแทนที่เมนูที่ต้องใช้การสัมผัส Bitly ผู้ให้บริการจัดการลิงก์ต่างๆ ระบุว่ามีการดาวน์โหลดรหัส QR เพิ่มขึ้น ...
Life