S Oasis มุ่งเป้าสู่การเป็น Sustainable Office ชั้นนำของไทย

อาคารสำนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้บุคลากรคุณภาพตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร ถ้าหากสำนักงานได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สิ่งนี้คือสวรรค์ของคนทำงาน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการอาคารสำนักงาน “เอส โอเอซิส” (S Oasis)  ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ไว้อย่างครบสมบูรณ์ “เอส โอเอซิส” (S Oasis) คือ อาคารสำนักงานในฝันของคนรุ่นใหม่ โดยอรณีย์ พูลขวัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก ...
Life