Tokyo Olympics กับสถานที่แห่งความทรงจำ ที่ยังคงมีไว้ให้ระลึกถึง

แม้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะเพิ่งผ่านพ้นไป แต่สถานที่พิเศษหลายแห่งที่สร้างขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี 2020 จะคงอยู่ต่อไป เพื่อรอให้ถึงวันที่ประชาชนสามารถเดินทางได้มากขึ้น ได้ตามรอยไปดูได้ว่านักกีฬาคนโปรดได้แข่งขันกันเพื่อชิงเหรียญทองที่ไหนบ้าง  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกส่วนใหญ่จัดขึ้นรอบๆ โตเกียว มีบางสถานที่สร้างขึ้นเพียงชั่วคราวสำหรับการแข่งขัน เช่น Aomi Urban Sports Park สำหรับการแข่งขันกีฬาปีนเขา Ariake Gymnastics Center และ Ariake Urban Sports Park ...
Life