คุณภาพอากาศดีขึ้น ผลจากการล็อกดาวน์ช่วงสถานการณ์ Covid-19

ตามรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) หรือ WMO พบว่าระดับอนุภาคในอากาศที่เป็นอันตรายที่เกิดจากการจราจรและการผลิตพลังงานในปี 2563 ลดลง 40% ซึ่งจีน ยุโรป และอเมริกาเหนือ พบว่าการปล่อยมลพิษทางอากาศลดลงและคุณภาพอากาศดีขึ้นในช่วงปีแรกของการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปล่อยมลพิษทางอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นจะลดลงในช่วงการจำกัดการเคลื่อนไหวจากสถานการณ์โควิด-19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่สภาพอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดพายุทรายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งรวมถึงเมฆฝุ่น “Godzilla” ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาที่มีการบันทึกไว้ ...
Latest Video
พูนิต เรนเจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ โกลบอล
Bitesize

ดีลอยท์เปิดตัวโปรแกรมเรียนรู้สภาพภูมิอากาศ ให้บุคลากรทั่วองค์กรมีส่วนช่วยโลก

ดีลอยท์ทยอยเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรภายในองค์กรกว่า 330,000 คนทั่วโลกเป็นครั้งแรก โดยเริ่มใช้พร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานของดีลอยท์ ในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต่างกำลังเผชิญ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับดีลอยท์ได้ริเริ่มนำโปรแกรมเช่นนี้มาตอกย้ำถึงข้อเท็จจริงที่กำลังประสบ และช่วยผลักดันให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ กล้าที่จะแก้วิกฤตได้อย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา ไม่ว่าจะจากที่บ้าน ที่ทำงาน รวมถึงเมื่อต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังปะทุอยู่นั้น โลกต้องการระบบนิเวศแห่งการลงมือทำและการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน อันรวมไปถึงชุมชนธุรกิจและเหล่าพนักงาน ...