แยกขวด ช่วยหมอ อัปไซเคิลขวด PET เป็นชุด PPE ให้ด่านหน้า

การบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว (ขวด PET) ใน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” ภารกิจระดมขวดเพื่อแปรรูป มีส่วนช่วยตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยในขณะนี้ ชุด PPE นับเป็นเสื้อเกราะสำคัญที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย นับเป็นการสานต่อโครงการของเฟซบุ๊ค “เพจ Less Plastic Thailand” ผนึก ...
Innovation