Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com
ครั้งแรกของโลก! ลอยกระทงดิจิทัล รักษาประเพณีควบคู่รักษ์สิ่งแวดล้อม
TOP STORIES

ครั้งแรกของโลก! ลอยกระทงดิจิทัล รักษาประเพณีควบคู่รักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเพณีก็ต้องอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมก็ต้องรักษา เส้นขนาน 2 เส้นขนาบข้างคลองช่วงลอยกระทง สุดท้ายมาบรรจบกันที่คำว่า “ลอยกระทงออนไลน์” เป็นครั้งแรกของโลก ที่ กทม. จัด “ลอยกระทงดิจิทัลที่คลองโอ่งอ่าง” ให้ นทท.ครีเอทกระทงในแบบตัวเอง ไม่เสียเงิน ไม่โหลดแอปฯ อาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลก กับการลอยกระทงดิจิทัลผ่าน Projection Mapping ที่ทาง กรุงเทพมหานคร จัดให้พี่น้องประชาชนในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ณ คลองโอ่งอ่าง ...
Green Buildings อสังหาเพื่ออนาคต
Innovation

Green Buildings อสังหาเพื่ออนาคต

“Green Buildings” หรือ “อาคารสีเขียว” เป็นแนวคิดในการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาคารสีเขียวถูกมองว่าเป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่ออนาคต” เนื่องจากมีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ทำให้เหมาะสมกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึง: ประสิทธิภาพด้านพลังงาน: การออกแบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิเช่น การใช้ระบบแสงธรรมชาติ การใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อน และการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและมีการรีไซเคิล เช่น ไม้จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน หรือวัสดุรีไซเคิล การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ...
ไลออนเดลบาเซล เตรียมสร้างโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงระดับอุตสาหกรรมในเยอรมนี
What' New

ไลออนเดลบาเซล เตรียมสร้างโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงระดับอุตสาหกรรมในเยอรมนี

ไลออนเดลบาเซล (LyondellBasell หรือ LYB) ประกาศว่า บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างโรงงานสาธิตการรีไซเคิลขั้นสูงเชิงเร่งปฏิกิริยาระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของบริษัทในเมืองเวสเซลลิง ประเทศเยอรมนี ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยี MoReTec อันเป็นกรรมสิทธิ์ของไลออนเดลบาเซล โดยจะเป็นโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงแบบหน่วยเดี่ยวเชิงพาณิชย์แห่งแรกที่แปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับใช้ผลิตพลาสติกใหม่ที่สามารถดำเนินงานโดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โรงงานแห่งใหม่นี้คาดว่าจะมีกำลังการรีไซเคิลราว 50,000 ตันต่อปี โดยได้รับการออกแบบให้สามารถรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มาจากพลเมืองชาวเยอรมันกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ การก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 “เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาท้าทายระดับโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการประกาศในวันนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญในทิศทางดังกล่าว” คุณปีเตอร์ วาแนกเกอร์ (Peter Vanacker) ซีอีโอของไลออนเดลบาเซล กล่าว “การขยายเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูงเชิงเร่งปฏิกิริยาของเราจะช่วยให้เราสามารถนำขยะพลาสติกกลับคืนสู่ห่วงโซ่คุณค่าได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถผลิตวัสดุพลาสติกสำหรับการใช้งานคุณภาพสูงได้มากขึ้น เพื่อรักษาคุณค่าของพลาสติกให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” โรงงานสาธิตเทคโนโลยี MoReTec แห่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาพลาสติกรีไซเคิลยาก เช่น ...
รีไซเคิลน้ำเทคโนโลยี
Innovation

รีไซเคิลน้ำเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

การรีไซเคิลน้ำเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่ออนาคต เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำช่วยให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้น้ำจืดและลดมลพิษทางน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีการและขั้นตอนในการรีไซเคิลน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ การกรอง : เป็นกระบวนการแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำเสียโดยใช้ตะแกรง ผ้ากรอง หรือวัสดุอื่นๆ การตกตะกอน : เป็นกระบวนการแยกตะกอนออกจากน้ำเสียโดยใช้แรงโน้มถ่วง การตกผลึก : เป็นกระบวนการแยกสารละลายออกจากน้ำเสียโดยใช้แรงดันหรืออุณหภูมิ การกลั่น : เป็นกระบวนการแยกน้ำบริสุทธิ์ออกจากน้ำเสียโดยใช้ความร้อน เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ช่วยประหยัดน้ำจืด ลดมลพิษทางน้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเสีย ...
ปะการังตัวบ่งชี้คุณภาพใต้ท้องทะเล
Bitesize

ปะการังตัวบ่งชี้คุณภาพใต้ท้องทะเล

ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในท้องทะเล ปะการังยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วย เนื่องจากช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ปกป้องชายฝั่งจากคลื่นลม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรดของน้ำ ปริมาณสารอาหารในน้ำ มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนส่งผลกระทบต่อปะการัง ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปะการังอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้ปะการังอ่อนแอลงและตายได้ ปะการังจึงถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพใต้ท้องทะเล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปะการังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเล การเปลี่ยนแปลงของปะการังที่บ่งชี้ถึงคุณภาพใต้ท้องทะเล ...
EMISSIONS คืออะไร
Bitesize

EMISSIONS คืออะไร

E-missions หมายถึง การปล่อยมลพิษ โดยทั่วไปหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน (global warming) การปล่อยมลพิษสามารถเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ การผลิตอุตสาหกรรม เช่น ...
ESG STANDARD มีอะไรบ้าง
What' New

ESG STANDARD มีอะไรบ้าง

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นชุดมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่นักลงทุนที่ใส่ใจต่อสังคมใช้ในการคัดกรองการลงทุนที่มีศักยภาพ เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาว่าบริษัทปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมถึงนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เกณฑ์ทางสังคมจะพิจารณาว่าบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าอย่างไร รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น มาตรฐานแรงงาน สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกณฑ์การกำกับดูแลจะพิจารณาวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการตรวจสอบ มาตรฐาน ...
ทำความรู้จัก Zero Waste
Bitesize

ทำความรู้จัก Zero Waste

Zero Waste คือแนวคิดในการลดขยะให้เหลือศูนย์หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการหลีกเลี่ยง (Avoid) ลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นหลัก Avoid คือการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม เช่น พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น Reduce คือการลดปริมาณการใช้วัสดุ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ Reuse คือการใช้สอยสิ่งของซ้ำให้ได้มากที่สุด เช่น ...
เจาะอนาคตต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดเท่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนิสสันในงาน Japan Mobility Show 2023
Innovation

เจาะอนาคตต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดเท่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนิสสันในงาน Japan Mobility Show 2023

ใครอยากทราบว่ารถยนต์แห่งอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร ใช้เทคโนโลยีอะไร ตามมาดูกันได้ใน Japan Mobility Show ซึ่งก็คือโฉมใหม่ของงาน Tokyo Motor Show หนึ่งงานโชว์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปีนี้กลับมาจัดเต็มรูปแบบอีกครั้งที่กรุงโตเกียวระหว่าง 26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน  แบรนด์ยักษ์ของญี่ปุ่นที่มีแฟนพันธุ์แท้ทั่วโลกอย่างนิสสันได้ทยอยปล่อยข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่จะสร้างปรากฎการณ์ความตื่นเต้นในงานนี้ออกมาเป็นซีรี่ส์ รวมทั้งใช้ไอเดียแหวกแนวด้วยการสร้างตัวละครในรูปแบบอนิเมะมาสื่อถึงจุดเด่นของรถแต่ละรุ่นที่สอดคล้องกับไฟล์สไตล์ของคนแต่ละกลุ่ม และเพื่อเป็นการโหมโรงก่อน Japan Mobility Show ...
Food waste นวัตกรรมกำจัดอาหารขยะล้นโลก
Life

Food waste นวัตกรรมกำจัดอาหารขยะล้นโลก

Food waste หรือขยะอาหาร คืออาหารที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และบริโภค ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน และยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ปริมาณขยะอาหารทั่วโลก ตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2564 โลกผลิตอาหารได้ประมาณ 4,700 ล้านตัน แต่มีขยะอาหารเกิดขึ้นประมาณ 1,300 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณ ...

Posts navigation