ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBS
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBS

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ประกาศแต่งตั้ง ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ รับภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของบล.ไทยพาณิชย์ด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อเร่งการเติบโตด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Investment) รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจการเงินและธนาคารในอนาคต

ทั้งนี้ นอกจากการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ไทยพาณิชย์ แล้ว ดร.อารักษ์ยังคงดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ควบคู่กับการดูแลบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกด้วย

บล.ไทยพาณิชย์ในปัจจุบันได้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มการลงทุน อาทิ EASY INVEST ที่มีความพร้อม สามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนในด้านอื่น ๆ ในอนาคตได้อีกมาก มีศักยภาพที่จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันการลงทุนในยุคดิจิทัลของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งหวังจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนให้กับคนไทยได้อย่างทั่วถึง

ดร.อารักษ์เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2553 รับผิดชอบสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และเป็นรองผู้จัดการใหญ่ในปี พ.ศ. 2556 ดร.อารักษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2560 และ Chief Financial Officer ในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2561

ก่อนเริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.อารักษ์ มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีกับบริษัทข้ามชาติ ชั้นนำ โดยร่วมงานกับบริษัท McKinsey & Company ในภูมิภาคอาเซียน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการเงินให้กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรม อาทิ โทรคมนาคม, เทคโนโลยี, พลังงาน และหน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านั้นได้ร่วมงานกับบริษัท Qualcomm Inc., California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้นำการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และปัจจุบันร่วมถือสิทธิบัตรทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 ฉบับ

ด้านการศึกษา ดร. อารักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Stanford University, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Carnegie Mellon University, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากซีพีแสดงพลังขับเคลื่อนโลกที่ยั่งยืน ในเวที One Young World Summit 2021

Previous article

ส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดด เป็นอันตรายต่อปะการังกว่าที่คิด

Next article

You may also like

More in Bitesize