พลังงานไฮโดรเจนดีอย่างไร

พลังงานทดแทน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่กำลังร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ถูกตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้ามาแทนที่พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือพลังงานไฮโดรเจน พลังงานไฮไดรเจนคืออะไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และมีคุณสมบัติที่เพียงพอหรือไม่ต่อการเป็นพลังงานทางเลือก เราไปรู้จักพลังงานชนิดนี้ด้วยกันค่ะ

พลังงานไฮโดรเจนคืออะไร

“ไฮโดรเจน” นับเป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้  และสามารถอยู่ได้ทั้ง 3สถานะ  ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ (H2)ถือเป็นสารที่จุดติดไฟได้ง่าย ต้องอาศัยความระมัดระวังในการจัดเก็บ ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบถังและของเหลวที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำ หรือสามารถแปรรูปไปเป็นแอมโมเนียเพื่อจัดเก็บก็ได้ด้วยเช่นกัน คุณสมบัติโดยทั่วไปของไฮโดรเจนคือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความสะอาดสูง เป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การได้มาซึ่งก๊าซไฮโดรเจนมีทั้งเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและที่เกิดโดยการผลิตจากมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่รวมอยู่ในโมเลกุลของสารประกอบอื่นๆ เช่น สารประกอบจําพวกไฮโดรคาร์บอน (HC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียม และในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น

ลักษณะการใช้งานของพลังงานไฮโดรเจน

การใช้พลังงานไฮโดรเจนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนนั้น มีการใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โดยได้มีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับยานพานะหรือในครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันได้แบ่งการใช้งานพลังงานไฮโดรเจนเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ

 • ใช้ในการสันดาปในเครื่องยนต์
 • ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง

แหล่งที่มาของก๊าซไฮโดรเจน

โดยปกติก๊าซไฮโดรเจนสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เป็นปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดกับโลหะ หรืออาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตของแบคทีเรียหรือสาหร่ายบางชนิด แต่ก๊าซไฮโดรเจนมักจะหายไปในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากน้ำหนักที่เบามาก ทำให้ระเหยขึ้นไปในอากาศ ส่วนก๊าซไฮโดรเจนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ถูกผลิตจากปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยไอน้ำจากก๊าซ ธรรมชาติ (natural gas steam reforming) ส่วนวิธีการอื่นๆ ที่สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ อย่างเช่นการทำอิเล็กโทรลิซิสของน้ำ (water electrolysis) ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะบางชนิด และปฏิกิริยา เคมีความร้อน (thermochemical process) นอกจากนี้ การเกิดออกซิเดชันของเหล็กในที่อับ ออกซิเจนทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนได้ในธรรมชาติร่วมกับควอตซ์และแมกนีไทต์

ข้อดี -ข้อเสียของพลังงานไฮโดรเจน

ในการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ จะต้องพิจารณาทั้งผลดี ผลเสียร่วมกัน และนำมาใช้ให้เหมาะกับงานมากที่สุด ดังต่อไปนี้

ข้อดีของพลังงานไฮโดรเจน

 • เป็นพลังงานสะอาด(Green Hydrogen) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพราะปล่อยค่าไอเสียเป็นศูนย์(Zero Emission)
 • มีการปรับการผลิตก๊าซได้ตามรอบเครื่องยนต์ ในการใช้งานเทียบเท่ากับพลังงานน้ำมัน
 • มีการระบายความร้อนและควบคุมระบบการเผาไหม้ที่ดี
 • ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 40-60%
 • ช่วยลดปัญหาควันดำและมลพิษจากการเผาไหม้ของท่อไอเสียรถยนต์
 • สามารถลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าระบบของแก๊ส NGV และ LPG
 • สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
  ข้อเสียของพลังงานไฮโดรเจน
 • ให้ประสิทธิภาพต่ำเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงจากเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ทั้งยังพบปัญหาในเรื่องการจุดระเบิดย้อนกลับ
 • ยังมีปัญหาในเรื่องการบรรจุเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในถังเก็บในกรณีที่ใช้กับยานยนต์
 • ข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งานกับยานยนต์ที่เคลื่อนที่
 • การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน

ข้อจำกัดของการใช้พลังงานไฮโดรเจน

แม้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลักๆ3 ประการที่ทำให้มีการนำมาใช้ในปริมาณที่น้อยอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

 • พลังงานไฮโดรเจนเป็นสิ่งที่จัดเก็บและขนส่งยาก
  เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติในการกัดกร่อน ทำให้ยากต่อการจัดเก็บและในการขนส่ง
 • การผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงสะอาดมีต้นทุนสูง
  ต้นทุนหลักในการผลิต Green Hydrogen ก็คือ Electrolyzer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยมีราคาที่ค่อนข้างสูง
 • ไฮโดรเจนมีคุณสมบัติที่ต่างจากก๊าซธรรมชาติ
  ถึงแม้ว่าก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติจะมีคุณสมบัติในการเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนที่สามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้เหมือนกัน แต่การเปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติมาใช้พลังงานไฮโดรเจน จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพเท่าเดิม

ถึงแม้ว่าก๊าซไฮโดรเจนจะมีข้อจำกัดในบางประการ แต่จากรายงานของ BloombergNEF  ระบุว่า พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด(Green Hydrogen) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1 ใน 3  และจากงานวิจัยของ Thomas Koch Blank  นักวิจัยจากสถาบัน Rocky Mountain ได้สรุปว่าก๊าซไฮโดรเจนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ และมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบการผลิตพลังงานของโลกสอดคล้องกับการรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์เราและส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

โลกร้อนทำพิษ! UNESCO เตือน ‘ธารน้ำแข็ง’ ชื่อดังหลายแห่งทั่วโลกจะละลายหายไปภายในปี 2050

Previous article

รู้หรือไหม..? ขยะในทะเลใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหน เพียงแค่ความมักง่าย

Next article

You may also like

More in Innovation