Green Buildings อสังหาเพื่ออนาคต

“Green Buildings” หรือ “อาคารสีเขียว” เป็นแนวคิดในการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาคารสีเขียวถูกมองว่าเป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่ออนาคต” เนื่องจากมีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ทำให้เหมาะสมกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึง:

 1. ประสิทธิภาพด้านพลังงาน: การออกแบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิเช่น การใช้ระบบแสงธรรมชาติ การใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อน และการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน
 2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและมีการรีไซเคิล เช่น ไม้จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน หรือวัสดุรีไซเคิล
 3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: รวมถึงการลดการปล่อยมลพิษ การจัดการน้ำเสียและขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างพื้นที่สีเขียวในและรอบๆ อาคาร
 4. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้ระบบน้ำที่ประหยัดและรีไซเคิลน้ำใช้ ช่วยลดการใช้น้ำสะอาดและปริมาณน้ำเสียที่ผลิตออกมา
 5. การส่งเสริมสุขภาพและความสะดวกสบาย: อาคารสีเขียวมักมีการออกแบบที่ส่งเสริมสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน เช่น การใช้แสงธรรมชาติ และการมีพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการผ่อนคลายและลดความเครียด

อาคารสีเขียวจึงไม่เพียงแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและน้ำในระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือทำงานในอาคารเหล่านั้น นี่คือเหตุผลที่อาคารสีเขียวถูกมองว่าเป็นอนาคตของอสังหาริมทรัพย์.

อสังหา เพื่อความยั่งยืนมีอะไรบ้าง

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนเป็นการผสานรวมระหว่างการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการที่เน้นความยั่งยืนในทุกขั้นตอน มีหลายประเด็นที่สำคัญในการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน ได้แก่:

 1. การออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน: รวมถึงการใช้ระบบประหยัดพลังงาน เช่น ระบบแสงสว่าง LED, ระบบฉนวนกันความร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน
 2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น ไม้จากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน หรือวัสดุรีไซเคิล
 3. การจัดการน้ำที่ยั่งยืน: การใช้ระบบน้ำฝน ระบบรีไซเคิลน้ำเสีย และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การสร้างพื้นที่สีเขียว: รวมถึงการปลูกต้นไม้ การจัดสวน และการสร้างพื้นที่เขียวชอุ่มรอบๆ อาคาร
 5. การจัดการขยะและรีไซเคิล: การให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและรีไซเคิลในการก่อสร้างและการบริหารจัดการอาคาร
 6. การใช้งานที่ยืดหยุ่นและการบำรุงรักษาที่ง่าย: ออกแบบอาคารให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและเน้นการบำรุงรักษาที่ง่าย
 7. การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ: รวมถึงระบบอัตโนมัติในอาคาร เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ
 8. การส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน: อาทิเช่น การสร้างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการสนับสนุนการใช้พาหนะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
 9. อาคารคาร์บอนต่ำ : อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่มาจากป่าปลูกทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
 10. อาคารเพื่อชุมชน : อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น อาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาคารที่มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ อาคารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและบริหารจัดการอาคาร

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวผ่านการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปรับปรุงสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยหรือทำงานในอาคารเหล่านั้น.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ทำไมกลิตเตอร์ถึงไม่เป็นมิตรกับโลก ?

Previous article

พบการปนเปืัอนยาฆ่าแมลงกว่า 162 ชนิดใน ‘เม็ดพลาสติกรีไซเคิล‘

Next article

You may also like

More in Innovation