Sustainable Innovation

Sustainable Innovation คืออะไร

ในวันที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้หลายสิ่งถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ด้วยส่งที่เราเรียกว่า “นวัตกรรม” ซึ่งนวัตกรรมกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราในทันที เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้มนุษย์เกิดการคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่านวัตกรรมก็มีหลายรูปแบบและหลายด้านมาก ๆ หนึ่งในนั้นที่กำลังอยู่ในเทรนด์ความยั่งยืน “Sustainable Innovation” แล้วมันคืออะไร เราจะไปหาคำตอบนั้นกันค่ะ

เราสร้างนวัตกรรมไปเพื่ออะไร

ความเป็นนวัตกรรมคือการแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่านวัตกรรมจะเข้ามาทำให้แต่ละปัญหามีทางแก้ไขได้หลายวิธีนั่นเอง แต่ละวิธีแก้ปัญหาได้ในระดับไม่เท่ากัน หมายความว่าไม่ได้มีคำตอบเดียวสำหรับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่ทำให้นวัตกรรมล้มเหลวมักมาจาก การมีชุดคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนอยู่ก่อนแล้ว คล้ายกับการเอาสี่เหลี่ยมไปวางบนวงกลม ซึ่งไม่มีทางเท่ากันพอดี เพื่อให้แต่ละองค์กรเลือกกลยุทธ์การทำนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง นั่นหมายความว่าหากคิดจะสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ องค์กรจะต้องตอบคำถามให้ได้ 2 ข้อ ได้แก่ คุณสามารถระบุปัญหาได้ดีแค่ไหน? คำถามนี้หมายถึง การระบุถึงต้นตอของปัญหา สามารถชี้สาเหตุที่แท้จริงได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็น คำถามที่ 2 คือ คุณสามารถระบุความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาได้ดีแค่ไหน? ความสามารถในที่นี้ครอบคลุมถึงการเลือกคนที่ถูกต้องจากวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีเงินงบประมาณในการจ้างบุคลากรนั้นด้วย

มารู้จัก Sustainable Innovation

คำว่า Sustainable แปลว่าความยั่งยืน ในที่นี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม กับระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่วน Innovation คือนวัตกรรม ที่มีแนวความคิดหลักที่ว่าจะต้องเป็นอะไรที่คิดขึ้นมาใหม่, สามารถใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ในการใช้งาน
จริง ๆ เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงมีความหมายหลวม ๆ ว่านวัตกรรมแห่งความยั่งยืน กล่าวคือเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อยู่แล้ว เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยนวัตกรรมแบบ Sustainable Innovation อาจเป็นได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบก้าวกระโดด แต่สิ่งสำคัญคือ ในสภาวะของการแข่งขันเช่นนี้ ผู้ประกอบการรายเดิมจะเป็นผู้ชนะ เพื่อให้สามารถทำกำไรหรือราคาที่สูงขึ้นได้

สิ่งสำคัญของความยั่งยืนที่ว่านั้นจะต้องเป็นแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุล ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ หรือเกิดประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Sustainable Innovation จึงถือว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาหลาย ๆ ด้าน ไปพร้อมกันนั่นเอง นอกจากช่วยโลกได้แล้ว แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คนในชุมชมก็มีความสุข ซึ่งรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะดีขึ้นจากการใช้ทรัพยากรบางอย่างที่น้อยลงด้วย

สรุปง่าย ๆ ก็คือ Sustaining Innovation หรือนวัตกรรมที่ยั่งยืน เป็นนวัตกรรมส่วนใหญ่ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน ที่ว่ายั่งยืนเพราะเป็นการพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน นั่นคือรู้ปัญหาที่แท้จริง สัมผัสกับปัญหาโดยตรงจึงพยายามแก้ให้ตรงจุด และก็รู้ว่าจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญสาขาใดบ้างมาช่วยแก้ปัญหา โดยองค์กรใดที่ตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ ว่า ดี กล่าวคือระบุปัญหาได้ดี และระบุความสามารถที่ใช้แก้ปัญหา ได้ดีเช่นกัน จะเข้าข่ายนี้ ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ การสร้างแล็บวิจัยและพัฒนาของตัวเองโดยเฉพาะ (R&D Labs) การนำแนวคิด Design Thinking มาใช้ในองค์กร หรือการซื้อกิจการอื่นเพื่อหวังได้ทักษะใหม่จากพนักงานในบริษัทนั้น

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริงมาจากการพยายามทำให้อุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจมีการออกแบบก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Airbus ตั้งศูนย์วิจัยใหม่ในจีน สนับสนุนสร้างนวัตกรรม

Previous article

สี่ค่ายสั่งดับเครื่อง 20 รุ่น ขานรับกฎเข้มสกัดมลพิษ

Next article

You may also like

More in Innovation